ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง และหมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-4198
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    29/10/2558
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294