ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยก ขนาด 205 ตัน จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยก ขนาด 205 ตัน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันนที่ 28 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    28/10/2558
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294