ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2558
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2558 ซึ่งจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2558 บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ,ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    27/10/2558
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294