ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง 95,726 ถุง , นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 23,964 กล่อง ผู้สนใจิติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    26/10/2558
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294