ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อปั๊มแบบ SCROLL 3 ตัว ขนาด 5 แรงม้า รวมเป็น 15 แรงม้า จำนวน 1 ชุด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จ.ลำพูน สอบราคาซื้อปั๊มแบบ SCROLL 3 ตัว ขนาด 5 แรงม้า รวมเป็น 15 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    27/10/2558
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294