ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-0676
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    22/10/2558
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294