ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-8033
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    29/10/2558
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294