ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองป่าคา หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-3231
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    03/11/2558
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294