ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-4813
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    02/11/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294