ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 •     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านอารักขาพืช ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านอารักขาพืช ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-2981
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านอารักขาพืช ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    05/11/2558
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294