ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง
 •     เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ณ บ้านแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามแบบมาตราฐานสำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    06/11/2558
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294