ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. , ก่อสร้างห้องน้ำ , ก่อสร้างรั้ว คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-2113
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    05/11/2558
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294