ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน แบบตอกเข็ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-0775
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    02/11/2558
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294