ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคางานจ้างเหมาทำงานตัดจมูกเขา เพื่อการมองเห็น
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคางานจ้างเหมาทำงานตัดจมูกเขา เพื่อการมองเห็น ตอนบ้านปิงโค้ง – สะพานห้วยเตย ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    26/06/2550
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294