ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ก่อสร้างอาคารคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบมาตราฐานขนาด 51-80 คน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-4355
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2558
 • หมดเขต    09/11/2558
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294