ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 081-724-3140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2558
 • หมดเขต    19/11/2558
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294