ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-6060
 • หน่วยงาน    ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2558
 • หมดเขต    24/11/2558
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294