ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าว ถนนสายหลักภายในตำบลสันผีเสื้อ บริเวณ หมู่ที่ 6-9
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าว ถนนสายหลักภายในตำบลสันผีเสื้อ บริเวณ หมู่ที่ 6-9 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2558
 • หมดเขต    19/11/2558
 • อ่าน   169
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294