ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ร้องวัวแดง ด้วยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-2761
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2558
 • หมดเขต    19/11/2558
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294