ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-9540
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2558
 • หมดเขต    25/11/2558
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294