ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8435
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2558
 • หมดเขต    20/11/2558
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294