ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-5296
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    25/11/2558
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294