ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ สถานีอนามันสันนาเม็ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    25/11/2558
 • อ่าน   178
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294