ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง
 •     เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-9284
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    20/11/2558
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294