ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    30/11/2558
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294