ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่โรงพยาบาลดอยเต่า ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    05/01/2552
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294