ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 65 เมตร , จ้างเหมาถมดินลูกรัง , จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บ้านสันปูเลย และจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    25/12/2551
 • อ่าน   628
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294