ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟ ของโรงพยาบาลลำพูน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Thin Client จำนวน 18 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Personal Computer จำนวน 21 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 39 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    24/12/2551
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294