ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน จำนวน 2 โครงการ ณ บ้านห้วยแก้ว และบ้านแม่เตาดิน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-6556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2558
 • หมดเขต    03/12/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294