ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ เพื่อก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5339 0642
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/12/2558
 • หมดเขต    11/12/2558
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294