ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสืออนุสารณ์ฯ
 •     โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสืออนุสารณ์ของนักเรียนขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 400 เล่ม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 92 ปี คุณพ่อโต พงษ์พันธ์เดชา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    06/01/2552
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294