ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบบริหารงานโรงพยาบาล ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/12/2551
 • หมดเขต    22/12/2551
 • อ่าน   558
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294