ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้า จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ , ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 9827
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • หมดเขต    24/12/2558
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294