ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรายการอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่2/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรายการอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่2/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 21 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 53369407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • หมดเขต    25/12/2558
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294