ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 2740
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • หมดเขต    25/12/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294