ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ , แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด และแผ่นเจลสำหรับทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มการจัดการ โรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีี่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2558
 • หมดเขต    04/01/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294