ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องซัพพลาย(แบบแปลนท้องถิ่น) จำนวน 1 แห่ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องซัพพลาย(แบบแปลนท้องถิ่น) จำนวน 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2558
 • หมดเขต    04/01/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294