ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแลลเอนกประสงค์ ตัรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแลลเอนกประสงค์ ตัรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8621
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2558
 • หมดเขต    29/12/2558
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294