ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีดูดฉีดล้างท่อ ตามถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2551
 • หมดเขต    22/12/2551
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294