ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายวัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีความประสงค์ ประมูลขายวัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ จากการรื้อถอนโรงเก็บอากาศยาน สถานกงศุลสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 9.00-10.00 น. ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2215
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   29/12/2558
 • หมดเขต    04/01/2559
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294