ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคางานจ้างเหมาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5326 0676
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/12/2558
 • หมดเขต    29/12/2558
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294