ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณบลูแวนด้า และบริเวณร้านโกเดนการ์ดิเนียร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามไข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 1008
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2559
 • หมดเขต    08/01/2559
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294