ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักนอนนักเรียน
 •     โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักนอนนักเรียน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2551
 • หมดเขต    22/12/2551
 • อ่าน   595
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294