ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ(ครั้งที่2)
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน 4 รายการ(ครั้งที่2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3561
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2559
 • หมดเขต    08/01/2559
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294