ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อมของ กฟน.1
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อมของ กฟน.1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน แผนกบริหารทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2559
 • หมดเขต    29/01/2559
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294