ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์การรั่วไหลทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ชุด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์การรั่วไหลทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5356 9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/01/2559
 • หมดเขต    22/01/2559
 • อ่าน   130
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294