ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ของทางราชการ
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจิรญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 8 รายการ ครุภัณฑ์ของทางราชการ 51 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจิรญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 0486
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจิรญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2559
 • หมดเขต    28/01/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294