ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5
 •     เทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 9184
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2559
 • หมดเขต    26/01/2559
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294