ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 296 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 296 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่า ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2559
 • หมดเขต    29/01/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294