ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ และจัดซื้อวัสดุสองร่องล้อ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.pongyang.org ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2551
 • หมดเขต    24/12/2551
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294